Title
Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger
English translation
Regulations for universal design of information and communication technology (ICT) solutions
MAP Item Type
Legislation
Year
Country
Norway
Modalities
Submitted by Saray Gomez Martin on Wed, 09/05/2018 - 17:54