Title Type Country Year Sort descending
Decreto nº 52.286, de 23 de Julho de 1963 Legislation Brazil
The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) - Act 1990 Legislation India
Ley del Cine Legislation Bolivia
Law on Mass Media Legislation Russia
Broadcasting Act Legislation Canada
Broadcasting Services Act 1992 Legislation Australia
Disability Discrimination Act 1992 Legislation Australia
Lei do Audiovisual Legislation Brazil
Про телебачення і радіомовлення Legislation Ukraine
Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Legislation Sweden
Law for Encouraging Businesses to Facilitate Disabled Persons' Use of Telecommunications and Broadcasting to Enhance Their Convenience Legislation Japan
Ley de Telecomunicaciones Legislation Paraguay
Mandate to the European Standards Bodies for Standardization in the field of information and communications technologies (ICT) for disabled and elderly people. Standards
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách Legislation Slovakia
Equal Opportunities (Persons with Disability) Act 2000 Legislation Malta
Equal Status Act Legislation Ireland
Promotion of Access to Information Act Legislation South Africa
Broadcasting Act Legislation Ireland
Zákon 231/2001 Sb., ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů Legislation Czech Republic
Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken Legislation Sweden